Bismillahirrahmanirrahim.

Tempoh penghantaran usul telah pun ditutup pada 5 Februari yang lalu setelah seminggu tempoh penghantaran usul dibuka. Berikut merupakan usul yang telah diterima dan diluluskan oleh Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan Iskandariah untuk dibahaskan dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan Iskandariah kali ke-9.

Usul 1

Matan usul:

Menjayakan hari isnin sebagai hari akademik dan Professional Academic Day

Penghantar usul:

AMIR AMRULLAH BIN ALI

Tahun 4 Perubatan

Usul 2

Matan usul:

Mengadakan satu karnival terbuka PCI bagi menjayakan misi kesatuan PERUBATAN.

Penghantar usul:

 KHAIRUL ANUAR BIN BAHRIM

Tahun 6 Perubatan

 

Usul 3

Matan usul:

Penstrukturan dan Penggabungan Unit-unit Biro dan Organisasi Batch Perubatan Cawangan Iskandariah

Penghantar usul:

 IRFAN NAIM BIN SHAHARUDDIN

Tahun 3 Pergigian

 

Usul 4

Matan usul:

Membubarkan PROF Sukarelawan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja melalui Majlis Ketua Batch

Penghantar usul:

AMIRAH BINTI AHMAD ZAKI

Tahun 5 Pergigian

” Kita Keluarga PERUBATAN ”

Jawatankuasa Mesyuarat Tahunan Cawangan kali ke-9,

Jabatan Setiausaha,

PERUBATAN Cawangan Iskandariah 2016/2017

Leave a Reply